Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26/03/2023

ỨNG DỤNG CNTT

Tỷ lệ máy vi tính trên tổng số cán bộ , công chức (%)

24/05/2011 14:45 CH Xem cỡ chữ

 

 
2008
2009
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
77,86
81,41
Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
37,36
55,87

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010

 

Lượt truy cập: 1556

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)