Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

ỨNG DỤNG CNTT

Tỷ lệ các CQNN có Trang/Cổng thông tin điện tử

24/05/2011 14:55 CH Xem cỡ chữ

 

 
2008
2009
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
26/30
27/30
Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
59/63
61/63

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010

Lượt truy cập: 2268

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)