Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 19/01/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”

Ngày bắt đầu 16/01/2020 Ngày hết hạn 16/03/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh”

Ngày bắt đầu 16/01/2020 Ngày hết hạn 16/03/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định về việc lựa chọn, sử dụng máy móc, thiết bị, sản phẩm, giải pháp trong các hệ thống thông tin để đảm bảo an toàn thông tin mạng

Ngày bắt đầu 31/12/2019 Ngày hết hạn 29/02/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Ngày bắt đầu 25/12/2019 Ngày hết hạn 24/02/2020Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các HTTT báo cáo trong HTTT báo cáo quốc gia (Phiên bản 1⋅0)

Ngày bắt đầu 19/12/2019 Ngày hết hạn 19/02/2020Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

Ngày bắt đầu 13/12/2019 Ngày hết hạn 13/02/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

Ngày bắt đầu 13/12/2019 Ngày hết hạn 13/02/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin

Ngày bắt đầu 03/12/2019 Ngày hết hạn 03/02/2020Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng CNTT tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của CPĐT

Ngày bắt đầu 29/11/2019 Ngày hết hạn 29/01/2020

Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực TT&TT

Ngày bắt đầu 31/10/2019 Ngày hết hạn 31/12/2019


Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Ngày bắt đầu 24/10/2019 Ngày hết hạn 24/12/2019


Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động sản xuất sản phẩm báo in, tạp chí in, báo điện tử, trang thông tin điện tử

Ngày bắt đầu 23/10/2019 Ngày hết hạn 23/12/2019Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ngày bắt đầu 16/10/2019 Ngày hết hạn 16/12/2019


Xem các góp ý
Dự thảo thông tư Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ngày bắt đầu 16/10/2019 Ngày hết hạn 16/12/2019


Xem các góp ý