Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 28/05/2022

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

Xem cỡ chữ

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện chức năng: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông, tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các cơ chế chính sách, tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học quản lý trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Tên bằng tiếng Việt: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.
Tên giao dịch quốc tế là: Informationand Communication Public Management Intitute
Viết tắt : ICI.
 
Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37665959 – Fax: 024.37668994
 
Hiệu trưởng:
- Ông Đinh Đức Thiện
Điện thoại: 024.37666969 (số máy lẻ 106)

 
Phó Hiệu trưởng: 
- Ông Nguyễn Văn Long

Điện thoại: 024.37669598 (số máy lẻ 107)

           nvlong@ics.edu.vn
 
- Ông Lê Ngọc Bảo
Điện thoại:  0243.2242303 (số máy lẻ: 105)
           lnbao@ics.edu.vn

- Ông Trần Minh
Email: tranminh@mic.gov.vn
 
Phòng Tổ chức, Hành chính:
Trưởng phòng: Ông Trần Tuấn Ngọc
Điện thoại: 024.37665959 (số máy lẻ 101)
             ttngoc@ics.edu.vn
Phó trưởng phòng
- Nguyễn Trọng Đại
Điện thoại: 024.37665959 (số máy lẻ 101)
           ntdai@ics.edu.vn
- Đoàn Hoàng Tùng
Điện thoại: 024.37665959 (số máy lẻ 101)
          
Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng và hợp tác quốc tế
Phó Trưởng phòng:
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
Điện thoại: 024.37665959 (số máy lẻ: 102)
           ntbthuy@ics.edu.vn
- Bà Hà Thị Huê
Điện thoại: 024.37665959 (số máy lẻ: 102)
           hthue@ics.edu.vn
 
- Ông Phạm Hải Tâm - Phó trưởng phòng Đào tạo, Bồi
dưỡng và Hợp tác quốc tế
 
Phòng Kế hoạch, Tài chính
Phụ trách kế toán: Bà Phan Thị Lệ Thu
Email: plthu@mic.gov.vn
 
Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và dịch vụ:
Phó Giám đốc: Bà Phạm Thị Huyền Trang
Điện thoại: 024. 37665959 (số máy lẻ: 105)
            pthtrang@ics.edu.vn
 
Phó Giám đốc: Lê Tiến Dũng
Điện thoại: 024.37665959 (số máy lẻ 105)
           tiendung @ics.edu.vn
 
Khoa Lý luận cơ bản
Phó trưởng khoa phụ trách: Nguyễn Thị Thu Trang
Điện thoại: 024.37665959 (số máy lẻ 103)
 
Khoa Bồi dưỡng kỹ năng:
Phó Trường khoa phụ trách: Lê Thị Quý
Điện thoại: 024.37665959 (máy lẻ 115)
           ltquy@ics.edu.vn
 
Khoa Nghiệp vụ chuyên ngành:
Phó trưởng khoa phụ trách: Lê Kiên Cường
Điện thoại: 024.37665959 (số máy lẻ: 112)
            lkcuong@ics.edu.vn
 
Thư viện
Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại: 024.37665959 (số máy lẻ 109)
           phuongthao@ics.edu.vn
Phó giám đốc: Dương Thị Tuyết Nhung
Điện thoại: 024.37665959 (số máy lẻ 109)
            dttnhung@ics.edu.vn
 
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông hoạt động theo Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 1513/QĐ-BTTTT ngày 05/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT ngày 12/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Lượt truy cập: 34755

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả