Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/12/2023

Ban Lịch sử - Truyền thống

Xem cỡ chữ

Trưởng ban:
Ông Lê Xuân Lan
Điện thoại: 04.38626969
 
Phó trưởng ban:
 
- Ông Hoàng Minh Phương
Điện thoại: 04.39434905
 
- Ông Cao Đăng Phương
Điện thoại: 0511.3810899
 
- Ông Phạm Quốc Chính
Điện thoại: 04.36366969

Lượt truy cập: 7423

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )