Bản đồ phủ sóng truyền hình số mặt đât DVB-T2 của VTV

8/16/2016 2:44:00 PM


Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

bandophusongVTV(2).jpg
 


 Khu vực Trung Bộ

phu song DVB-T2 Trung Bo.jpg Khu vực Nam Bộ

Vung phu song DVB-T2 VTV khu vuc Nam bo.jpg

20160815-shth10.jpg

20160816-shth4.jpg

20160816-shth5.jpg