Khu vực tỉnh Quảng Nam khi nào được triển khai xây dựng hệ thống phát sóng truyền hình số mặt đất?

8/7/2015 9:47:41 AM


Độc giả : Đoàn Thành Quân
 
Cơ quan/đơn vị: Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX, DN nhỏ và vừa khu vực Miền Trung - Tây Nguyên
 
Địa chỉ : Lô 25B, Phan Bội Châu, Tam Kỳ, Quảng Nam
 
 
Câu hỏi:
 
"Khu vực tỉnh Quảng Nam khi nào được triển khai xây dựng hệ thống phát sóng truyền hình số mặt đất?"
 
Trả lời: 
 
Theo Đề án Số hóa truyền hình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quảng Nam là địa phương thuộc nhóm III sẽ thực hiện số hóa truyền hình trong giai đoạn 3. Theo đó, từ năm 2015 đến năm 2018, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất toàn quốc và khu vực có trách nhiệm triển khai và hoàn thành việc xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh thuộc nhóm III nói chung để chuyển tải các kênh chương trình thiết yếu của đài truyền hình trung ương và địa phương trên địa bàn.
 

Cục Tần số vô tuyến điện