Tại Vĩnh Phúc đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất chưa? Nhà tôi đang sử dụng đầu thu VTC F100, làm thế nào để có thể bắt được truyền hình số mặt đất

11/10/2015 8:50:01 AM


Độc giả : Hoàng Anh Trường
 
Địa chỉ : Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
 
Câu hỏi:
 
"Tại Vĩnh Phúc đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất chưa? Nhà tôi đang sử dụng đầu thu VTC F100, làm thế nào để có thể bắt được truyền hình số mặt đất?"
 
Trả lời: 
 
Địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc hiện đã nằm trong vùng phủ sóng số DVB-T của VTC và vùng phủ sóng DVB-T2 của VTV và RTB (Công ty TDPS truyền hình đồng bằng sông Hồng).
 
Đầu thu VTC F-100 là đầu thu thế hệ cũ, chỉ giải mã được tín hiệu DVB-T và không giải mã được tín hiệu DVB-T2. Nếu tiếp tục sử dụng đầu thu trên, anh chỉ có thể thu xem được các kênh truyền hình số của VTC. Để thu xem được các kênh truyền hình phát trên sóng DVB-T2 của VTV và RTB, anh cần trang bị đầu thu DVB-T2.
 
Hiện nay, trên thị trường đã có sẵn rất nhiều model sản phẩm đầu thu DVB-T2 hợp chuẩn và đảm bảo chất lượng, anh có thể tham khảo thông tin thêm về các chủng loại đầu thu truyền hình số tại chuyên trang số hóa truyền hình theo địa chỉ: http://sohoatruyenhinh.vn.
 
Cục Tần số vô tuyến điện