Khi mua TV đã tích hợp truyền hình KTS mặt đất có cần sử dụng angten không? Nếu có thì sử dụng angten analog đang dùng được không?

11/17/2015 8:07:29 AM


Độc giả : Nguyễn Ngọc Nhi
 
Địa chỉ : 42/23 Long Xuyên, An Giang
 
Câu hỏi:
 
"Khi mua TV đã tích hợp truyền hình KTS mặt đất có cần sử dụng angten không? Nếu có thì sử dụng angten analog đang dùng được không?"
 
Trả lời: 
 
Để thu xem truyền hình số mặt đất vẫn cần thiết phải sử dụng anten như thu xem truyền hình tương tự mặt đất. Anh hoàn toàn có thể sử dụng anten thu truyền hình tương tự đang dùng để cắm trực tiếp vào TV tích hợp số để thu xem truyền hình số.
 
Cục Tần số vô tuyến điện