Phạt Báo Thể thao Việt Nam không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích

1/7/2010 9:19:28 AM

Ngày 26/11/2009, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 849/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính Báo Thể thao Việt Nam với mức phạt 5.000.000 đồng do không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấy phép.


Theo đó, Báo Thể thao Việt Nam đã tự ý thay đổi măng sét và tên gọi Báo Thể thao số cuối tuần thành Thể thao Việt Nam - Giải trí cuối tuần. Ngoài ra, Báo Thể thao Việt Nam có tình tiết tăng nặng là Báo Thể thao Việt Nam số cuối tuần phát hành 3 số báo sai phạm liên tiếp vào các ngày 02, 09 và 16/10/2009. Hành vi này đã vi phạm điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định 56/2006/NĐ-CP.