3 tập thể sẽ báo cáo tham luận tại Đại hội thi đua Bộ TT&TT giai đoạn 2011-2015

7/2/2015 2:27:02 PM


TT
Tên tập thể
Thành tích tiêu biểu đạt được
1
Cục Tần số Vô tuyến điện
- Danh hiệu Anh hùng Lao động
- Huân Độc lập hạng ba
 
2
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
- Danh hiệu Anh hùng Lao động
- Huân chương Độc lập hạng ba
 
3
Bưu điện Trung ương (nay là Cục Bưu điện Trung ương)
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
- Danh hiệu Anh hùng Lao động
- Huân chương Độc lập hạng nhì