Thông tin mời thầu Gói Thầu số 2 "Cung cấp phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng xây dựng cổng thông tin điện tử".

7/29/2009 12:11:01 PM


- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tên gói thầu: Gói Thầu số 2 "Cung cấp phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng xây dựng cổng thông tin điện tử".

- Tên dự án: Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 25 tháng 8 năm 2009 đến trước  08 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 9 năm 2009 trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Thông tin, số 115 Trần Duy Hưng- Quận Cầu Giấy- Hà Nội.
    Điện thoại: 04.35563457                                       Fax: 04.35563458

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: 

    Trung tâm Thông tin, số 115 Trần Duy Hưng- Quận Cầu Giấy- Hà Nội.

    Điện thoại: 04.35563457                                       Fax: 04.35563458

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 9 năm 2009.

- Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đ (Ba mươi triệu đồng).

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 07 tháng 9 năm 2009, tại Trung tâm Thông tin, số 115 Trần Duy Hưng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông. Kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.