Cục Viễn thông thông báo mời chào hàng cạnh tranh Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 628 trạm BTS Viettel

5/11/2012 3:52:33 PM


THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

-Tên bên mời thầu: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1

- Tên gói thầu: “Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 628 trạm BTS Viettel”.

-Thuộc dự án:.....................................................................................................................

- Nguồn vốn: Phí, lệ phí được phép để lại năm 2012 của Cục Viễn thông theo quy định.  

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước.

- Thời gian bán phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ 00 ngày 14 tháng 05 năm 2012 đến 17 giờ 00  ngày 18 tháng 05 năm 2012 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 202, Toà nhà VNTA phường yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Điện thoại: 04-37820990, Fax: 04-37820998.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 17 giờ 00  ngày 18  tháng 5 năm 2012 tại Phòng, Toà nhà VNTA, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.