Cục Viễn thông mời chào hàng cạnh tranh thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 455 trạm BTS Viettel

6/14/2012 10:15:37 AM


Thông tin chi tiết xem tại đây