Cục Viễn thông mời chào hàng cạnh tranh thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 433 trạm BTS Viettel

6/20/2012 3:53:57 PM


Thông tin chi tiết xem tại đây