Có thể sử dụng truyền hình số mặt đất của các Tỉnh khác được không?

1/21/2016 3:30:43 PM


Độc giả : Trương Văn Tài
 
Địa chỉ : xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
 
Câu hỏi:
 
"Hiện nay tỉnh em chưa phát sóng truyền hình mặt đất, em ở gần Kiên Giang. Vậy em có thể sử dụng truyền hình mặt đất của các tỉnh khác được không?"
 
Trả lời: 
 
Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố vùng phủ sóng số DVB-T2 của các đơn vị truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất lên chuyên trang số hóa truyền hình tại địa chỉ: sohoatruyenhinh.vn. Bạn có thể tham khảo để biết cụ thể nhà bạn có thể thu xem truyền hình số mặt đất DVB-T2 hay không.
 

Cục Tần số vô tuyến điện