Tham số phát sóng DVB-T2 của RTB

8/22/2016 9:07:00 AM


 

THÔNG SỐ
GIÁ TRỊ
Thiết lập mạng
SFN
Tiêu chuẩn phát sóng
DVB-T2
Tiêu chuẩn nén
MPEG-4
Điều chế
256QAM
Kích cỡ FFT
32K Extended
Khoảng bảo vệ
1/8
Tỉ lệ mã FEC
2/3 LDPC-BCH
Mẫu Pilot
PP2
Mode PLP
Single PLP
Chế độ thu
Thu cố định (trong nhà và ngoài trời)