Audio Clip: Thông tin số hóa truyền hình mặt đất (theo Thông báo số 32/TB-BTTTT ngày 03/02/2016)

3/31/2016 2:17:00 PM