Triển khai lắp đặt bộ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

4/29/2016 10:21:00 AM


Nội dung tại Văn bản số 22/KH-STTTT ngày 26/04/2016 của Sở TT&TT tỉnh Sóc Trăng về Triển khai lắp đặt bộ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng