Khi bị ngừng phát sóng, làm thế nào để có thể tiếp tục xem các chương trình truyền hình này?

8/15/2016 10:13:00 AM


Trả lời:    
Sau thời điểm 15/8/2016, tại 4 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, người dân có thể xem các kênh truyền hình đang xem trên hệ thống phát sóng truyền hình tương tự trước đây bằng các thiết bị thu truyền hình số, gồm đầu thu truyền hình số mặt đất hoặc tivi có chức năng thu truyền hình số mặt đất. Mặt khác, nếu người dân đang là thuê bao truyền hình trả tiền thì dễ dàng xem đủ các kênh truyền hình thiết yếu của Trung ương và địa phương.
 

BCĐ