Kết luận thanh tra về việc thanh tra Nhà xuất bản Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

10/31/2018 8:41:00 AM


Để xem toàn văn Kết luận thanh tra về việc thanh tra Nhà xuất bản Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, mời bạn đọc xem tệp đính kèm bên dưới hoặc bấm vào đây.