Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động truyền hình tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp

9/18/2019 10:23:00 AM


Nội dung chi tiết kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.