Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2020

4/26/2021 3:45:00 PM

Để xem toàn văn nội dung Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2020 (Vietnam ICT Index 2020), độc giả vui lòng bấm xem tại đây.