Nhiệm vụ tuyên truyền năm 2022 (đợt 2)

11/21/2022 11:13:00 AM

 Tải file đính kèm theo link dưới đây


 

STT
Nội dung
Số chương trình phát thanh
(05 phút/chương trình)
1
 
19
2
29
3
09
4
19
5
19
6
 
19
7
 
29
8
 
44
9
 
22
10
 
49
11
 
29
12
 
19
13
 
24

 

Cục TTCS