INFOGRAFIC: Ninh Bình tăng cường Quản lý nhà nước về báo chí, internet và mạng xã hội

12/20/2022 12:38:00 PM

Năm 2022, tỉnh Ninh Bình chú trọng công tác quản lý nhà nước về báo chí, Internet và mạng xã hội. Cụ thể:


Info-baochi3.jpg 

Thảo Anh