Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP

4/12/2023 1:48:00 PM

 Quyết định số 57/QĐ-PTTH&TTĐT ngày 10/4/2023 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.