Nghị định của Chinh phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

4/24/2012 9:34:59 AM


Nghị định số 51/2011/NĐ-CP ngày 27/6/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện