Năm 2013: Đào tạo nghề cho 600.000 lao động nông thôn

1/11/2013 3:05:59 PM

Sáng 11/01/2013, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã tổ chức Tọa đàm báo chí về thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tới dự buổi tọa đàm có ông Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, đại diện biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương…Thứ trưởng Trần Đức Lai phát biểu tại cuộc tọa đàm.

Theo báo cáo của Tổng cục dạy nghề, tính đến tháng 12-2012 cả nước tổ chức dạy nghề cho gần 485.000 lao động nông thôn (kế hoạch đặt ra là 500.000 người), trong đó, trên 350.000 người đã học xong. Đặc biệt, đã có nhiều điển hình lao động nông thôn sau học nghề đã trở thành chủ trang trại, tổ hợp tác, doanh nghiệp thu nhập hàng trăm triệu đồng năm.
 
Bước sang năm 2013 để đạt mục tiêu đào tạo 600.000 lao động nông thôn, Bộ LĐTB & XH sẽ tăng cường công tác thanh tra, giám sát thực hiện Đề án; trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề và tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn.
 
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai cho rằng, quan điểm chỉ đạo của Đảng về dạy nghề cho lao động nông thôn phải xuất phát từ nhu cầu của người học, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và xã hội, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sản xuất và quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương. Tập trung dạy nghề cho thanh niên nông thôn đáp ứng yêu cầu lao động của các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyển nghề; dạy nghề cho bộ phận nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để thực hành sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại. Chú trọng dạy nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động nữ, các đối tượng chính sách và lao động ở vùng đô thị hóa…
 
Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng đã cảm ơn các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương đã phối hợp tốt với các Bộ liên quan để thông tin, tuyên truyền cho Đề án đã được chính phủ phê duyệt.

Việt Thắng