Vụ Công nghệ thông tin

3/10/2016 3:32:00 PM


 
Vụ Công nghệ thông tin là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông bao gồm: Công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số, công nghiệp phần cứng, điện tử, công nghiệp sản xuất thiết bị viễn thông, khu công nghệ thông tin tập trung.
 
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 4)
Điện thoại: 024.39436404 Fax: 024.39436927
 
Phó Vụ trưởng phụ trách điều hành:

- Bà Tô Thị Thu Hương

ĐT: 024.39437311
 
Phó Vụ trưởng:
- Ông Nguyễn Thanh Tuyên
ĐT: 024.39454381
 
Văn thư, tổng hợp:
ĐT: 024. 39436404
Fax: 024. 39436927
 
Vụ Công nghệ Thông tin có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1596/QĐ-BTTTT ngày 2/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghệ thông tin.