Vụ Kinh tế số và Xã hội số

3/10/2016 3:49:00 PM


Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 5)

Điện thoại: 024.39454461

kts01.png

Vụ trưởng:

Ông Trần Minh Tuấn

kts02.png