Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 12/04/2024

Tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật

Sản phẩm hợp pháp duy nhất đang giết chết nhiều người

Sản phẩm hợp pháp duy nhất đang giết chết nhiều người

(05/11/2015)
Thuốc lá- sản phẩm hợp pháp duy nhất làm chết nhiều người có sử dụng nó một cách thường xuyên. Việt Nam dù đang rất nỗ lực thoát vị trí 15 nước có tỷ lệ người hút thuốc cao, nhưng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn.