Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 3.2.LQ.70. Chống thư rác

29/12/2015 14:15 CH Xem cỡ chữ

Điều 3.2.LQ.70. Chống thư rác
(Điều 70Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
1. Tổ chức, cá nhân không được che giấu tên của mình hoặc giả mạo tên của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thông tin trên môi trường mạng.
2. Tổ chức, cá nhân gửi thông tin quảng cáo trên môi trường mạng phải bảo đảm cho người tiêu dùng khả năng từ chối nhận thông tin quảng cáo.
3. Tổ chức, cá nhân không được tiếp tục gửi thông tin quảng cáo trên môi trường mạng đến người tiêu dùng nếu người tiêu dùng đó thông báo không đồng ý nhận thông tin quảng cáo.
(Điều này có liên quan đến đề mục giao dịch điện tử) 

Lượt truy cập: 2834

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)