Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 13/07/2020

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 3.2.LQ.67. Trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin

29/12/2015 14:10 CH Xem cỡ chữ

Điều 3.2.LQ.67. Trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin
(Điều 67Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
Nhà nước và xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống các hành vi xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin. Quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin được bảo vệ theo quy định của pháp luật. 

Lượt truy cập: 1100

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)