Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21/09/2023

ĐỀ MỤC BÁO CHÍ

Chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí

01/12/2017 13:39 CH Xem cỡ chữ

Điều 32.1.LQ.5. Chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí

(Điều 5 Luật số 103/2016/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)

1. Có chiến lược, quy hoạch phát triển và quản lý hệ thống báo chí.

2. Đầu tư có trọng tâm, trọng Điểm trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại cho các cơ quan báo chí.

3. Đặt hàng báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng giai đoạn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Hỗ trợ cước vận chuyển báo chí phục vụ nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn quy định tại Khoản 3 Điều này.

Lượt truy cập: 1989

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)