Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

ĐỀ MỤC BƯU CHÍNH

Nguyên tắc hoạt động bưu chính

04/12/2017 10:41 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.1.LQ.4. Nguyên tắc hoạt động bưu chính
 
1. Bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời, chính xác, tiện lợi trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.
2. Bảo đảm bí mật thư theo quy định của pháp luật.
3. Kinh doanh dịch vụ bưu chính theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
4. Bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thường xuyên, ổn định cho xã hội.
5. Tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bưu chính.

Lượt truy cập: 2247

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)