Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 24/02/2024

Tin tức, sự kiện

Điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Nam

Điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Nam

(01/07/2019)

Ngày 28/6/2019 vừa qua, Bộ TT&TT đã có công văn số 2085/BTTTT-CTS về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Nam.

Ngừng phủ sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 12 tỉnh thành

Ngừng phủ sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 12 tỉnh thành

(01/07/2019)

Nhằm triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam đã ban hành kế hoạch ngừng phủ sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 12 tỉnh Nhóm III. 

Ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 11 tỉnh Nhóm III

Ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 11 tỉnh Nhóm III

(24/06/2019)

Ngày 20/6/2019 vừa qua, Bộ TT&TT đã có công văn số 1961/BTTTT-CTS về việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 11 tỉnh thuộc nhóm III.

Hoàn thành hỗ trợ đầu thu số cho 12 tỉnh trước ngày 16/7/2019

Hoàn thành hỗ trợ đầu thu số cho 12 tỉnh trước ngày 16/7/2019

(11/06/2019)

Ngày 11/6/2019, Tiểu ban Giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt nam đã họp để triển khai công tác chuẩn bị ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (truyền hình analog) tại các tỉnh nhóm II, nhóm III và kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại các tỉnh nhóm IV. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải chủ trì Hội nghị.