Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tại sao kênh tivi vtv3 nhà tôi không bắt được. nhờ giải đáp giúp tôi?

21/01/2016 14:51 CH Xem cỡ chữ

Độc giả : Nguyễn Văn Quang
 
Địa chỉ : Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội
 
Câu hỏi:
 
"Tại sao kênh tivi vtv3 nhà tôi không bắt được. nhờ giải đáp giúp tôi?"
 
Trả lời: 
 
Bạn chưa cung cấp rõ thông tin là bạn đang thu xem truyền hình tương tự hay truyền hình số mặt đất. Kênh VTV3 hiện nay vẫn đang được VTV phát sóng bình thường trên cả sóng truyền hình tương tự mặt đất và truyền hình số mặt đất. Nếu bạn đang không thu xem được kênh VTV3, rất có thể là do hướng của ăng-ten chưa phù hợp hoặc do chất lượng ăng-ten, cáp nối không tốt. Bạn cần kiểm tra, điều chỉnh lại ăng-ten, hướng ăng-ten, cáp nối và dò lại kênh để có thể tiếp tục thu xem chương trình VTV3. Chúc bạn thành công.
 

Cục Tần số vô tuyến điện 

Lượt truy cập: 10000

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5)