Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 31/03/2023

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Văn hóa - Sáng tạo Trí Việt

(17/02/2023)

 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 223/QĐ-CXBIPH ngày 15/02/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nhà xuất bản Đồng Nai

(13/01/2023)

 Quyết định số 44/QĐ-XPHC ngày 11/1/2023 xử phạt vi phạm hành chính Nhà xuất bản Đồng Nai của Cục Xuất bản, In và Phát hành.