Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 17/09/2021

Số liệu - Báo cáo

Quyết định xử phạt phạt vi phạm hành chính ông Phạm Xuân Tú

(07/05/2021)

Quyết định số 17/QĐ-TTra. Nội dung xem tại đây.

Kết luận thanh tra Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam

(05/05/2021)

 Kết luận số 335/KL-TTra ngày 4/5/2021 của Thanh tra Bộ TT&TT. Nội dung kết luận xem tại đây.

Báo cáo Vietnam ICT Index

(27/04/2021)

Từ năm 2006, Vụ CNTT đã được Lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ  xây dựng Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT (Báo cáo Vietnam ICT Index) thường niên nhằm đánh giá xếp hạng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các ngân hàng thương mại. Báo cáo đã được xuất bản chính thức từ năm 2013 đến nay và đã được phát hành tới các  Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đồng thời là tài liệu tham khảo quan trọng cho nhiều cơ quan, tổ  chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước.