Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Văn Anh

(14/07/2020)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 09/QĐ-XPVPHC ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.