Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 13/08/2020

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về viễn thông, công nghệ thông tin đối với Công ty TNHH Powernet

13/09/2018 08:53 SA Xem cỡ chữ


Tệp đính kèm:

Nguồn: Thanh tra Bộ

Lượt truy cập: 231

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)