Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/12/2021

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện tại Viễn thông Kiên Giang

17/09/2018 10:56 SA Xem cỡ chữ


Tệp đính kèm:

Nguồn: Thanh tra Bộ

Lượt truy cập: 671

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)