Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 12/08/2022

VIỄN THÔNG

Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 6/2019

31/07/2019 14:49 CH Xem cỡ chữ

Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 6/2019
Tổng số thuê bao điện thoại di động có phát sinh lưu lượng: 
133,781,662
Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động chỉ sử dụng thoại, tin nhắn: 
74,041,903
           Thuê bao trả trước: 
69,541,964
           Thuê bao trả sau: 
4,499,939
Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động có sử dụng dữ liệu: 
59,739,759
           Thuê bao trả trước: 
54,915,972
           Thuê bao trả sau: 
4,823,78
 

Nguồn: Cục Viễn thông

Lượt truy cập: 2363

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)