Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 18/10/2021

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

Số liệu cấp phép truyền thanh không dây, cấp phép phát thanh truyền hình và cấp phép tàu cá quý III/2019

23/09/2019 10:23 SA Xem cỡ chữ

Số liệu tính đến ngày 23/09/2019. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 823

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)