Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 12/08/2022

TÀI LIỆU

Tài liệu hướng dẫn mô hình tham chiếu về kết nối mạng của Bộ, ngành, địa phương

14/02/2020 15:58 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

(Kèm theo Công văn số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông)


Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 2633

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)