Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 18/10/2021

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Sách lịch Sen Việt

31/05/2021 09:27 SA Xem cỡ chữ

 Quyết định số 23/QĐ-XPVPHC ngày 27/5/2021 của Cục Xuất bản, in và phát hành. Nội dung quyết định xem tại đây.

Lượt truy cập: 1001

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)