Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Quyết định XPVPHC Công ty TNHH Sách Á Châu

12/01/2023 08:22 SA Xem cỡ chữ

 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 32/QĐ-XPHC ngày 10/01/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Lượt truy cập: 1440

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)