Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

Số liệu - Báo cáo

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của PL trong công tác cấp giấy phép tại Vụ Bưu chính

(02/06/2023)

 Kết luận kiểm tra số 784/KL-TTra ngày 01/6/2023 về việc chấp hành các quy định của PL trong công tác cấp giấy phép tại Vụ Bưu chính của Thanh tra Bộ.

Kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện tại Chi nhánh Kiên Giang - Công ty cổ phần VINPEARL

(04/05/2023)

 Kết luận thanh tra số 186/KL-TTIV ngày 25/04/2023 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV.