Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19/05/2021

Lấy ý kiến về việc xét đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tổ chức xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho cá nhân. Để đảm bảo chất lượng xét chọn và thực hiện đúng quy định về quy trình, thủ tục hồ sơ xét đề nghị Thủ tướng phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Vụ Thi đua khen thưởng - Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ xin thông báo danh sách và tóm tắt thành tích của các cá nhân được đề nghị xét phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc đến toàn thể cán bộ công chức Ngành Thông tin và Truyền thông biết và cho ý kiến bình xét khen thưởng đối với các cá nhân có tên sau đây.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Thành tích công hiến lâu dài trình khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TTTT

Ngày bắt đầu 19/05/2021 Ngày hết hạn 02/06/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định xử phạt vi phạm hành chính 15/2020/NĐ-CP, 119/2020/NĐ-CP

Ngày bắt đầu 12/05/2021 Ngày hết hạn 12/07/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24/03/2015 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định về kết nối viễn thông

Ngày bắt đầu 27/04/2021 Ngày hết hạn 27/06/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo lập đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày bắt đầu 26/04/2021 Ngày hết hạn 26/05/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Ngày bắt đầu 20/04/2021 Ngày hết hạn 20/06/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định”

Ngày bắt đầu 14/04/2021 Ngày hết hạn 14/06/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác

Ngày bắt đầu 14/04/2021 Ngày hết hạn 14/06/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Ngày bắt đầu 29/03/2021 Ngày hết hạn 28/05/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý