Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

HỎI ĐÁP

Hỏi: Tuyến dây cáp điện thoại đấu từ hộp cáp của doanh nghiệp viễn thông đến thuê bao đầu cuối có phải là công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia không?

20/05/2010 14:08 CH Xem cỡ chữ

Trả lời:
- Tại khoản 4 Điều 12 Pháp lệnh Bảo vệ danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia quy định: “Chính phủ quyết định danh mục công trình và quy định hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Hội đồng thẩm định”;
- Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và điểm 1.e Mục III Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, hiện nay các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông đang trong quá trình nghiên cứu xây dựng Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng khác về cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trong ngành Thông tin, Truyền thông do lực lượng vũ trang canh gác bảo vệ để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.
Như vậy, hiện tại không đủ cơ sở để xác định các tuyến dây cáp điện thoại đấu từ hộp cáp của doanh nghiệp viễn thông đến thuê bao đầu cuối thuộc Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
 

Nguồn: Thanh tra Bộ

Lượt truy cập: 2766

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)